Meili Xue Shan, sacred mountain of Shangri-La in nw Yunnan, China